De WAB en ontslag

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt per 1 januari 2020 een aantal veranderingen met zich mee. In andere artikelen hebben we het gehad over de transitievergoeding en de ketenregeling. Een van die andere veranderingen is dat ontslag ietsjes makkelijker wordt. Wat betekent dit voor de praktijk?

(Geschatte leestijd: 4 minuten)

Ontslaan van werknemers tot 1 januari

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren tussentijds beëindigd worden. In grote lijnen kan de werkgever de volgende middelen inzetten.

  1. Partijen sluiten een deal en leggen de afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst
  2. De werknemer wordt op staande voet ontslagen
  3. De werkgever vraagt om toestemming bij het UWV (bij 2 jaar arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden)
  4. De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden

Een van de belangrijkste vormen van ontslag is het indienen van een verzoek bij de kantonrechter (optie 4). Tot 1 januari 2020 moet de werkgever één van de wettelijke ontslaggronden volledig weten te onderbouwen. De werkgever moet dus één ontslaggrond uitkiezen en de rechter daarvan overtuigen. In de praktijk blijkt dit vaak knap lastig.

Ontslag na 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 kan de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbinden als de werkgever meerdere ontslaggronden gezamenlijk voorlegt (i-grond). Het kan dus zo zijn dat de werkgever meent dat er meerdere gronden voor ontslag zijn, maar dat het niet lukt om één van die ontslaggronden volledig te onderbouwen. De kantonrechter checkt of de combinatie van ontslaggronden genoeg reden voor ontslag vormt. Daarbij is het belangrijk dat de combinatie van gronden zodanig is dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Werkgevers kunnen dus bijvoorbeeld verzoeken om ontbinding op grond van disfunctioneren (grond d) én een verstoorde arbeidsverhouding (grond g). Op grond van de nieuwe cumulatiegrond (grond i) kan de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden, ook als het disfunctioneren niet voldoende vast is komen te staan.

Cocktail van ontslaggronden kost waarschijnlijk iets meer

De nieuwe i-grond waarbij een werkgever meerdere ontslaggronden kan combineren leidt tot een grotere kans op een succesvol ontslagverzoek. Daartegenover staat dat de kantonrechter maximaal een halve transitievergoeding bovenop de normale transitievergoeding kan geven. Hiermee wordt de werknemer enigszins gecompenseerd voor het feit dat de aangevoerde ontslaggronden op zichzelf staand niet voldoende zijn voor ontslag. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan dat de werkgever ook nog een billijke vergoeding moet betalen.

Overgangsrecht; wat je moet weten

De start van de procedure in eerste aanleg bepaalt of het oude of het nieuwe recht van toepassing is. Als het verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 ter griffie wordt ingediend, dan gelden de oude ontslagregels. Alle verzoeken na 1 januari 2020 worden conform nieuwe wetgeving behandeld. Een belangrijk punt om rekening mee te houden bij het starten van een ontbindingsprocedure.

AltijdArbeidsrecht. Jouw specialist, voor vandaag én morgen.