De WAB en een vast contract

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt per 1 januari 2020 een aantal veranderingen met zich mee. In een ander artikel hebben we je de nieuwe transitievergoeding uitgelegd. Een van die veranderingen is dat een werkgever, voordat sprake is van een vast contract, 3 tijdelijke contracten in een periode van 3 jaar mag aanbieden. Wat betekent dit voor de praktijk?

(Geschatte leestijd: 3 minuten)

De ketenregeling; hoe zit dat ook alweer?

Een werkgever kan niet een onbeperkt aantal tijdelijke contracten aanbieden. Dat zou voor een werknemer grote onzekerheid betekenen. Daarom bestaat er een ketenregeling. Tot 1 januari 2020 houdt deze regeling in dat er in een periode van 2 jaar, maximaal 3 tijdelijke contracten aangeboden mogen worden. Duurt de arbeidsrelatie langer dan 2 jaar of wordt er een vierde arbeidsovereenkomst aangegaan, dan heeft de werknemer vanaf dat moment automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Als er tussen twee arbeidsovereenkomsten een periode van meer dan 6 maanden zit waarin geen sprake is van een arbeidsrelatie begint een nieuwe keten te lopen en beginnen we dus opnieuw met tellen.

Wat verandert er na 1 januari 2020?

Per 1 januari 2020 wordt de ketenregeling verruimd. De termijn van 2 jaar wordt uitgebreid naar 3 jaar. In een periode van 3 jaar kan een werknemer maximaal 3 tijdelijke contracten aangeboden worden.

Overgangsrecht; waar moet jij rekening mee houden?

De nieuwe ketenregeling kent geen overgangsrecht. Dat betekent dat per 1 januari 2020 de nieuwe regels direct gelden. Voor alle contracten die in 2019 aflopen geldt de oude ketenregeling. De nieuwe regels gelden voor alle contracten die op of na 1 januari 2020 aflopen, tenzij vóór 1 januari 2020 een vierde contract wordt aangeboden of de periode van twee jaar wordt overschreden.

Voorbeeld 1

Benja sluit een tijdelijk contract af van 12 maanden van 1 april 2016 tot 1 april 2017. Daarna wordt het contract verlengd voor de duur van 6 maanden tot 1 oktober 2017. Daarna wordt het contract verlengd voor de duur van 7 maanden tot 1 mei 2018. Vanaf 1 april heeft Benja recht op een vast contract, omdat vanaf die datum de periode van 2 jaar wordt overschreden.

De oude ketenregeling is hier nog van toepassing (periode vóór 1 januari 2020).

Voorbeeld 2

Benja sluit een tijdelijk contract af van 10 maanden, van 1 januari 2018 tot 1 november 2018. Vervolgens wordt het contract verlengd voor de duur van 10 maanden tot 1 september 2019. Vervolgens wordt het contract verlengd voor de duur van 5 maanden tot 1 februari 2020. De arbeidsovereenkomst heeft op 1 januari 2020 24 maanden geduurd. Op grond van de nieuwe ketenregeling ontstaat er geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat het nog past binnen de keten van 3 arbeidsovereenkomst in een periode van maximaal 3 jaar (36 maanden).

De nieuwe ketenregeling is hier van toepassing. Het contract is op 1 januari 2020 nog geen vast contract geworden. Vanaf die datum geldt de ruimere ketenregeling. 

Als werkgever (en dus natuurlijk ook als werknemer) is het goed met het volgende rekening te houden:

  • Heb je een werknemer die op of na 1 januari 2018 in dienst is getreden? Dan kun je een tweede of derde contract aanbieden dat op 1 januari 2020 of daarna afloopt. Zo beland je in de nieuwe ruimere ketenregeling.

In een CAO kan er op sommige punten afgeweken worden van (een deel van) de bovenstaande regels.

Dit artikel is geschreven door mr. A. (Abdullah) el Azouti.

AltijdArbeidsrecht. Jouw specialist, voor vandaag én morgen.