Heb jij een beëindigingsvoorstel ontvangen?

Ontslag Met Beëindigingsovereenkomst

Is er sprake van dreigend ontslag? Dan is er een grote kans dat je een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd) voorgesteld krijgt. Met een beëindigingsovereenkomst komen jij en jouw werkgever overeen dat jullie met wederzijds goedvinden een einde maken aan de arbeidsrelatie. Dit gebeurt vaak om bijvoorbeeld een onzekere procedure bij de rechter te voorkomen.

Wat is in ieder geval belangrijk?

 • Teken niet zonder juridisch advies ingewonnen te hebben. De gevolgen kunnen groot zijn.
 • Onderhandel over de voorwaarden. In 95% van onze gevallen komen we tot betere ontslagvoorwaarden.
 • Let extra op de bijzondere risico’s die gelden voor ontslag tijdens ziekte en ontslag gedurende een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • Blijf beschikbaar voor werk en voorkom verwijtbaar handelen.

Ontslagvergoeding

Naast dat je jouw WW-rechten moet veiligstellen, is het ook belangrijk om te krijgen wat je verdient. Vaak betekent dit dat je minimaal een transitievergoeding als ontslagvergoeding mee moet krijgen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij inzetten op een hoger bedrag dat recht doet aan de situatie.

Bereken hier jouw transitievergoeding (per 1 januari 2020). 

Voorstel ontvangen? Doe de check! 

Laat jouw voorstel dan direct gratis controleren door een van onze specialisten. Binnen twee werkdagen ontvang je gratis de eerste bevindingen. Ook adviseren we je over de mogelijkheden. Hier kun je het voorstel laten controleren.

Ontslag Op Staande Voet

Ontslag op staande voet is de meest ingrijpende maatregel die een werkgever kan nemen. De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn groot (financieel en emotioneel). In de wet staat dat een ontslag op staande voet alleen geldig is als voldaan is aan een aantal pittige voorwaarden.

1. Is sprake van een dringende reden? 

We spreken van een dringende reden als de reden voor ontslag zodanig is dat het logisch is dat de werkgever de werknemer ontslaat. Dit moet zowel voor de werkgever als een objectieve buitenstaander een logische reden voor ontslag zijn. Elke situatie is anders. De rechter kijkt naar alle omstandigheden van het geval. Bij de ene situatie kan diefstal een dringende reden opleveren terwijl bij een andere diefstalsituatie geen sprake is van een dringende reden.

2. Is snel genoeg overgegaan tot ontslag?

Zodra de werkgever een vermoeden heeft dat sprake is van een dringende reden moet de werkgever direct overgaan tot ontslag. Soms kan er nog voor gekozen worden om onderzoek te doen. Het mag allemaal in ieder geval niet onnodig lang duren.

3. Is het ontslag snel genoeg medegedeeld?

Bij een ontslag op staande moet moet de werkgever de ontslagen werknemer direct informeren over het ontslag en de dringende reden. Hij mag met deze mededeling niet onnodig lang wachten.

Ben jij op staande voet ontslagen? Dan is het belangrijk om snel te handelen. Je hebt volgens de wet slechts twee maanden na datum van ontslag om naar de rechter te stappen. In sommige gevallen lukt het om met de tegenpartij eruit te komen zonder dat de gang naar de rechter nodig is.

Ontslag Via De Kantonrechter

Jouw werkgever kan besluiten om jouw arbeidsovereenkomst via de kantonrechter te ontbinden. In de wet staan een aantal gronden voor ontslag via de kantonrechter. De kantonrechter kijkt streng naar de aangevoerde ontslaggronden. Een werkgever moet een ontslaggrond goed kunnen onderbouwen.

Heb je te maken met dreigend ontslag? Onderneem snel actie. 

Ontslag Via UWV

Wil de werkgever jou ontslaan wegens de slechte financiële situatie bij het bedrijf? Of is sprake van een langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 24 maanden)? Met toestemming van het UWV kan jouw arbeidsovereenkomst opgezegd worden. Het UWV toetst elke aanvraag aan een aantal voorwaarden.

Opzeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Bij bedrijfseconomische redenen kun je bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

 • een slechte financiële situatie;
 • reorganisatie van het bedrijf;
 • een blijvende vermindering van werk;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten.

Een verzoek moet, afhankelijk van de reden van het verzoek, voldoen aan een aantal voorwaarden.

Opzegging na langdurige arbeidsongeschiktheid

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid vervalt het opzegverbod tijdens ziekte en kan jouw werkgever de arbeidsovereenkomst via het UWV opzeggen. Het UWV toetst de aanvraag aan een aantal voorwaarden. De werkgever moet onder meer aantonen dat:

 • de werknemer langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is voor het verrichten van eigen werk;
 • de werkgever niet nog een jaar door moet betalen als gevolg van een sanctie van het UWV;
 • het niet waarschijnlijk is dat de werknemer binnen 26 weken voldoende hersteld is om het eigen werk te hervatten, al dan niet in aangepaste vorm;
 • herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is.

Slapend dienstverband

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid heb je bij ontslag recht op een transitievergoeding. De werkgever kan ervoor kiezen jouw arbeidsovereenkomst in stand te houden om daarmee geen transitievergoeding te hoeven betalen.

let op: het kan voor jou aantrekkelijker zijn om voor 1 januari 2020 tot een akkoord te komen. 

Vragen? Neem contact met ons op.  

Overig

Voor overige ontslaggevallen kun je ook bij ons terecht. Denk bijvoorbeeld aan ontslag tijdens een proeftijd en een ontslag zonder het in acht nemen van de wettelijke aanzegtermijn. Ook geschillen over de te betalen transitievergoeding vallen hieronder.

Wij Doen Arbeidsrecht