Heb jij een beëindigingsvoorstel ontvangen?

Geschil Omvang Salaris

Zijn er problemen met de uitbetaling of omvang van jouw loon? Onderneem dan snel actie. Op welke punten kun je letten?

  • Soms heb je recht op een vast salaris dat hoger uitvalt dan wat je werkelijk werkt. Dit komt vaak voor bij oproepcontracten.
  • Daarnaast zijn er situaties waarin iemand te weinig loon ontvangt doordat niet conform de cao-regels wordt uitbetaald.

Heb jij vragen over of problemen met jouw loon? Neem contact met ons op.

Doorbetaling Loon Bij Ziekte

Hoofdregel is dat jij tijdens ziekte recht hebt op loon. Soms gebeurt het dat je te weinig of zelfs helemaal geen loon ontvangt. In de praktijk blijkt dat werkgevers veel fouten maken bij het niet uitbetalen van loon tijdens ziekte, bijvoorbeeld door ten onrechte een loonstop of loonopschorting toe te passen.

Ontvang je minder of geen loon tijdens ziekte? Neem dan contact met ons op.

Wij Doen Arbeidsrecht