Gratis Advies

Jij legt jouw kwestie voor en wij adviseren jou over de (niet) te nemen stappen. Lekker simpel.

Scan Juridische Documenten

Heb jij juridische documenten in huis? Dan is het goed om ze te laten screenen door een van onze specialisten. Voor een vast tarief scannen wij de documenten en maken we inzichtelijk welke risico’s je loopt. Aan de hand van het rapport en de toelichting daarop kun je zelf besluiten of het nodig is er iets mee te doen.

Opstellen Juridische Documenten

Als zzp’er is het belangrijk om jouw juridische documenten goed op orde te hebben. Denk hierbij aan een overeenkomst van opdracht, een overeenkomst van aanneming van werk en geheimhoudingscontracten. De documenten moeten inhoudelijk sterk zijn én de documenten moeten goed toegepast worden. Van ondernemers wordt verwacht dat ze de zaken goed op orde hebben. Is dat niet het geval? Dan kan dat erg veel geld kosten.

Rechtsbijstand

Is het niet gelukt om te voorkomen, dan is het tijd om te genezen! Ook als je een rechtsbijstandverzekering hebt ben je bij ons welkom. In sommige gevallen is het namelijk mogelijk op kosten van de verzekeraar diensten te verlenen.

Wij Zijn Arbeidsrecht