Wat is mijn opzegtermijn bij ontslag

In de wet staat geregeld dat je bij ontslag een opzegtermijn moet respecteren. Wat is de opzegtermijn bij ontslag en hoe werkt dit precies in de praktijk? Houd er bij het tussentijds opzeggen van een tijdelijk contract rekening mee dat er een tussentijds opzegbeding overeengekomen moet zijn. 

Opzegtermijn in de wet  

In de wet staat dat je als werknemer de arbeidsovereenkomst elke dag kunt opzeggen. De wettelijke opzegtermijn voor een werknemer is één maand. Voor een werkgever geldt een andere opzegtermijn. De opzegtermijn van de werkgever geldt ook als jullie besluiten met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Dit is heel belangrijk, omdat het UWV bij het toekennen van een WW-uitkering rekening houdt met de opzegtermijn van de werkgever.

Wettelijke opzegtermijn werknemer

Ongeacht duur dienstverband:                                                   één maand

Wettelijke opzegtermijn werkgever

Korter dan vijf jaar in dienst:                                                      één maand 

Vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar in dienst:         twee maanden

Tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar in dienst: drie maanden

Vijftien jaar of langer in dienst:                                                  vier maanden

Opzeggen vindt tegen het einde van de maand plaats. Als je dus op 10 juli 2021 de arbeidsovereenkomst met een maand opzegtermijn gaat opzeggen, dan gaat de opzegtermijn vanaf 1 augustus lopen. In dit voorbeeld eindigt de arbeidsovereenkomst dus op 1 september.

Andere termijn overeenkomen 

Je kunt in sommige gevallen afwijken van de wettelijke opzegtermijn. In de wet is de mogelijkheid opgenomen in de arbeidsovereenkomst een andere opzegtermijn overeen te komen. Hieronder de spelregels.

De opzegtermijn van de werkgever moet altijd het dubbele zijn van die van de werknemer. Stel bijvoorbeeld dat de opzegtermijn van de werknemer van één maand naar twee maanden is verruimd, dan geldt voor de werkgever een opzegtermijn van 4 maanden.

Maakt de werkgever hierin een fout door bijvoorbeeld de eigen opzegtermijn niet te verdubbelen, dan kan de werknemer in principe terugvallen op de wettelijke opzegtermijn.

Afwijken in de cao

Ook in de cao kan afgeweken worden van de wettelijke opzegtermijn. Daarom is het belangrijk om jouw cao goed na te lopen en niet alleen uit te gaan van de wettelijke of contractuele opzegtermijn.

Opzegtermijn voor oproepkrachten

Voor oproepkrachten met een nulurencontract geldt een opzegtermijn van 4 dagen.

AltijdArbeidsrecht. Jouw specialist, voor vandaag én morgen.