Cv-bedrog

Het opfleuren van cv’s met een foto of kleurtje komt vaak voor. Deze werknemer heeft het opfleuren van cv’s wel erg ruim opgevat. 

(Geschatte leestijd: 1 minuut)

Werknemer solliciteert bij een zorginstelling naar de functie van psychotherapeut en rolt vrij snel in de functie van Directeur Zorg. Na een aantal maanden wordt duidelijk dat het cv veel onjuistheden bevat. De werkervaring is onjuist, genoten opleidingen kloppen niet en de BIG-registratie ontbreekt.
Werkgever wil van de werknemer af. Dat is niet genoeg. De werkgever wil ook het betaalde salaris terugvorderen. Daarvoor is dus een terugwerkende kracht nodig. Om die reden wordt de arbeidsovereenkomst wegens bedrog (3:44 lid 3 BW) vernietigd. Het ontslagstelsel wordt hiermee ontweken. Mag dat? Ja, aldus de Hoge Raad.
Wat vond de Hoge Raad? 
De werknemer heeft de werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst opzettelijk op het verkeerde been gezet. Er is sprake van bedrog. Dat we een gesloten ontslagstelsel hebben waarin ontslag en de gevolgen daarvan geregeld zijn, maakt het oordeel niet anders. Dat de werknemer 5 maanden arbeid heeft verricht maakt het oordeel ook niet anders. De rechter kan bij het bepalen van de gevolgen van de vernietiging namelijk rekening houden met de mate waarin de werkgever van de werkzaamheden heeft geprofiteerd.

AltijdArbeidsrecht. Jouw specialist, voor vandaag én morgen.