Flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg

In een kamerbrief hebben ministers de Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis informatie gegeven over de flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorg. Donderdag 13 februari staat er een Algemeen Overleg voor de Tweede Kamer op de planning. Wat is de toekomst voor de zzp-er in de zorg? Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

De kamerbrief lees je hier.

Wat is een oproepcontract?  

De WAB bepaalt dat sprake is van een oproepovereenkomst als:

  • De omvang van de arbeid niet is vastgelegd als een vast aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand of maximaal een jaar als het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is verdeeld over dat jaar; of
  • De werknemer op grond van de wet de loondoorbetalingsplicht tijdelijk heeft uitgesteld (ondanks dat sprake is van een vaste urenomvang).

Dit betekent simpel gezegd dat nulurencontracten en min-maxcontracten als oproepcontracten worden beschouwd. Wat verandert er per 1 januari 2020 voor deze contracten?

AltijdArbeidsrecht. Jouw specialist, voor vandaag én morgen.