Vul onderstaande gegevens in of bel naar 06-48602740. Wij bespreken meteen de mogelijkheden.

  Contactgegevens

  Werkgevers kunnen via het UWV een aanvraag indienen voor een loonkostensubsidie.

  Gevolgen NOW-regeling

  De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan door werkgevers ingezet worden om de gevolgen van de coronacrisus zoveel mogelijk te beperken. Door de NOW-regeling aan te vragen ontvang je als werkgever een subsidie voor de loonkosten. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet, met een maximum van 90% van de loonsom. Hierdoor kunnen werkgevers, ook bij omzetverlies, vaste en flexibele werknemers in dienst houden én doorbetalen. Dit geldt ook voor oproepkrachten. Als de aanvraag is goedgekeurd ontvang je een voorschot van 80% van het tegemoetkomingsbedrag. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden (eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020). Daarna kan eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden.

  Voorwaarden NOW-regeling

  Om met succes een beroep te kunnen doen op de NOW-regeling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De werkgever verwacht vanaf 1 maart 2020 minimaal 20% omzetverlies.
  2. Tijdens de duur van de regeling mag géén ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden worden aangevraagd. Wel kun je een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen.
  3. De werknemers moeten voor 100% worden doorbetaald.

  Wij helpen je bij de aanvraag!

  Wat kunnen wij doen?

  • Ondersteuning bij het opstellen van de aanvraag.
  • Ondersteuning bij het vervolgtraject (in verband met de eindafrekening)

  De voordelen

  • Wij zijn helemaal op de hoogte van alle ins en outs van de regeling. Een snelle succesvolle aanvraag is gegarandeerd.
  • Je bespaart veel tijd en geld.

  Direct contact opnemen!

   Vul onderstaande gegevens in of bel naar 06-48602740. Wij bespreken meteen de mogelijkheden.

   Contactgegevens

   Wij Zijn Arbeidsrecht